Verkiezingsprogramma 2018

  Allereerst: Samen Terschelling heeft geen glazen bol. Samen Terschelling is ook niet opgericht om als zoveelste partij de zoveelste mening te hebben over elk klein detail van Terschelling. Dat hebben we wel natuurlijk, dat kunt u hieronder lezen.

  Maar bovenaan elke lijst van Samen Terschelling staat maar één hoofddoel: de Terschellingers het vertrouwen in de gemeente terug laten vinden.

  We willen dat iedere Terschellinger zeker weet dat gemeente Terschelling:

  • Open is
  • Eerlijk is
  • In dienst van de burger staat
  • In alles te vertrouwen is
  • Oog heeft voor iedereen

  Dat is ons speerpunt voor de komende vier jaar.

  We moeten dit samen gaan doen met andere partijen. Elkaar hiervoor enthousiast gaan maken.

  Samen Terschelling gelooft dat als we het SAMEN gaan doen, SAMEN in overleg met Terschellingers, we altijd komen tot de juiste keuze.

  Dáár willen we heen.

  Hoe we dat willen bereiken?

  Dat willen we bereiken door nieuwe middelen in te zetten. Tegenwoordig hebben we de mogelijkheid mensen via internet enquêtes in te laten vullen waarvan het resultaat meteen digitaal ingezien kan worden. Kant en klaar.

  Mensen vanaf de bank mee te laten kijken met raadsvergaderingen, digitaal te laten inspreken.

  Bij elk besluit er heel goed op letten dat iedereen die belang erbij heeft een eerlijke kans heeft gehad om zijn of haar inbreng te geven. Daarbij ook goed luisteren naar wat mensen nog in de commissievergadering zeggen, zonder dat dan al de meningen vast staan.

  Samen Terschelling wil heel graag af van alle aparte fractievergaderingen en één gezamenlijke vergadering organiseren met de andere partijen waarin de burger uitgebreid gehoord kan worden. Dit gebeurt al in veel gemeentes en maakt het veel makkelijker om iedereen de kans te geven gehoord te worden. Een vergadering die openbaar is, waar notulen van worden gemaakt en die ook vanaf huis gevolgd kan worden.

  Samen Terschelling wil graag de komende vier jaar het bestuur en politiek van Terschelling meer van deze tijd maken. Dat wil zeggen: met moderne middelen zorgen dat burgers en politiek meer gaan samenwerken en meer betrokken bij elkaar worden.

  Samen Terschelling hoopt dat dit bevordert dat iedereen eerlijk en open met elkaar om kan gaan.

  Met die doelstellingen in het achterhoofd zet Samen Terschelling zich de komende vier jaar in voor de volgende punten: (klik om het punt uit te klappen)

  Tijd voor elkaar, oog voor kwaliteit van leven

  Tijd voor elkaar, oog voor kwaliteit van leven

  Samen Terschelling wil meer oog voor het sociale leven van eilanders. Is er genoeg ontspanning? Zijn de pieken in het hoogseizoen niet te hoog? Hebben ouders voldoende mogelijkheden om met hun kinderen te genieten? Hebben we oog voor elkaar? Samen Terschelling zoekt verbeteringen en verbinding en wil er vooral samen voor gaan.

  • Beseffen dat er ook mensen zijn die om allerlei redenen niet mee profiteren van het toerisme. Mensen die onvoldoende inkomen hebben voor goed onderdak, kleding of zelfs voldoende voedsel. Deze armoede is vaak verborgen. Samen Terschelling vindt dat hier openheid over moet komen en dat we ermee aan de slag moeten. Samen kunnen we zorgen dat iedereen mee doet.
  • Het meer spreiden van het toerisme kan ertoe leiden dat er een stabielere werksituaties en contracten ontstaan waardoor werkweken van 100 uur in de zomer en stilstaan in de winter niet meer nodig zijn.
  • Meer flexibiliteit in het opnemen van vakanties bij school. Stabiele, stressvrije en uitgeruste gezinnen zijn belangrijk voor Samen Terschelling. Samen Terschelling weet dat dit een lastig onderwerp is wat ook landelijke wortels heeft, maar meent dat we in het belang van de samenleving toch moeten zoeken naar oplossingen. Samen gaat ons dat lukken
  • Samen Terschelling wil ervoor waken dat er voldoende sport, spel en ontspanning voor eilanders zelf is. Inclusief goede faciliteiten daarvoor op de plaatsen waar dat wenselijk is.


  Oplossingen:
  • Samen met het 'eilandteam' en Terschellingers in kaart brengen waar gebrek en nood is. Dit onmiddellijk financieel en praktisch aanpakken waar nodig
  • Samen overleggen over waar gezinnen tegenaan lopen, welke behoeftes er zijn en welke mogelijkheden er zijn om gezinnen voldoende kans op rust en stabiliteit te geven met tijd voor elkaar (onderzoek onder Terschellingers, overleg met sociaal werkers en scholen en indien nodig de landelijke overheid)
  • Samen met ondernemers en Terschellingers in kaart brengen op welke punten het toerisme wellicht voor een te hoge piek zorgt en aanmoedigen dat er spreiding plaatsvindt. Zowel een goede spreiding over Terschelling als een goede spreiding over het jaar. Natuurlijk in goed overleg met elkaar Initiatieven toejuichen waarbij de voorzieningen voor eilanders verbeteren op het gebied van sport, spel en ontspanning (aanmoedigen van ondernemers, ondersteunen van sportclubs en samen zoeken naar nieuwe kansen)

  Tijd voor nieuwe zorg

  Tijd voor nieuwe zorg

  Terschelling heeft zoals elke gemeente veel extra verantwoordelijkheden gekregen voor de zorg van de Terschellingers. Samen Terschelling wil graag samen met professionals en burgers kijken hoe we deze extra verantwoordelijkheid omzetten in betere zorg. Samen Terschelling meent dat juist kleine gemeentes kunnen laten zien dat korte lijnen en direct contact met burgers betere zorg oplevert.

  • Allereerst moeten we ervoor zorgen dat niemand buiten de boot valt nu de gemeente grote verantwoordelijkheid heeft gekregen.
  • Het is belangrijk de knelpunten te inventariseren, waar loopt het mis? Waar komen Terschellingers te kort? Dit open bespreekbaar maken en snel aanpakken. Raadsleden van Samen Terschelling lopen er al een tijdje tegenaan dat de betrokken sociaal werkers door de gemeentelijke organisatie afgeschermd worden van de raadsleden, waardoor raadsleden geen compleet beeld hebben van wat er leeft. Problemen moeten open en helder worden zodat ze opgelost kunnen worden
  • Vervolgens moeten we actief onderzoeken welke gemeentes van deze nieuwe verantwoordelijkheid een succesverhaal maken en van hen leren
  • Tenslotte samen in overleg met professionals oplossingen bedenken en die snel en concreet uitvoeren


  Oplossingen:

  • Bijzonder zuinig zijn op mensen bij wie het verzorgen een tweede natuur is
  • Bewaken dat zij hun werk stabiel en met respect en zonder onnodige rompslomp kunnen blijven uitvoeren
  • Vaste contacten, vaste contracten
  • Korte lijnen tussen de werkvloer en de politiek. Regelmatig contact tussen zorgverleners, huisartsen en de gemeente. Gemeente in dienst van de mensen die weten wat belangrijk is. Niet andersom

  Tijd voor natuur en landschap

  Tijd voor natuur en landschap

  Natuur en landschap zijn het meest waardevolle bezit van Terschelling. We moeten er dan ook bijzonder zuinig op zijn, zonder daarbij in de kramp te schieten. Vrijheid is ook een groot goed op Terschelling en het moet mogelijk blijven tussen de natuur te blijven leven en volop van het unieke landschap te genieten. De balans daarin kan alleen samen gevonden worden.

  • De plekken in kaart brengen waar de natuur en landschap zeer waardevol zijn en die bewaken. Hier helder en open over communiceren en overleggen zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is
  • Samen Terschelling wil natuur en landschap niet misbruiken als gelegenheidsargument. Waar de natuur en het landschap werkelijk waardevol zijn, daar wil Samen Terschelling bijzonder zuinig op zijn. Waar natuur en landschap minder waardevol zijn en mogelijkheden bieden voor verbetering of ontwikkelingen, daar dan ook eerlijk kijken naar of ontwikkelingen en verbeteringen inpasbaar zijn
  • Samen Terschelling wil samenwerken met initiatieven om de natuur te versterken en verbeteren. Zeker als die initiatieven vanuit de samenleving zelf komen


  Oplossingen:

  • Initiatieven van eilanders (zoals Baai Dellewal) serieus nemen en ze korte lijnen bieden naar de politiek. Waar mogelijk natuur en landschap versterken. Zoals bijvoorbeeld door als gemeente het goede voorbeeld te geven met het weghalen van verstorende gemeentelijke bebouwing op waardevolle plekken
  • Helder beleid opstellen. Op dit moment zweven een aantal beleidsdocumenten tussen bindend en concept in. Daardoor worden ze te pas en te onpas als gelegenheidsargument gebruikt terwijl niemand precies weet wat de status ervan is. Dit moet duidelijker en hier moeten dus ook besluiten genomen worden op korte termijn
  • Altijd in gesprek blijven met belangengroepen, natuurbeheerders en gebruikers. De politiek in dienst van de samenleving, zoekend naar de juiste oplossing voor iedereen
  • Discussie niet mijden, maar eerlijk en oprecht elkaar de ruimte geven om er samen uit te komen

  Tijd voor nieuwe duurzaamheid

  Tijd voor nieuwe duurzaamheid

  Er kan zoveel meer gedaan worden op het gebied van duurzaamheid. Waar de vooruitgang is geboekt is dat gebeurd door bevlogen mensen. Laten we deze bevlogen mensen nóg meer ruimte en vrijheid geven om anderen enthousiast te maken en Samen Terschelling wil daarbij ook graag dat de gemeente in alles zelf ook voorop loopt en het goede voorbeeld geeft.

  • Allereerst moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Niet alleen een paar zonnepanelen op het dak, maar een volledig duurzame keten zoals de 'Koplopers' op Terschelling die ook hebben doorlopen. Duurzame energie, duurzaam gebruik van grondstoffen en maatschappelijk verantwoord gebruik van producten
  • Samen Terschelling wil ruimte voor ondernemers die plannen hebben op dit gebied. Samen Terschelling krijgt signalen van ondernemers die al jaren aan het strijden zijn voor vergunningen om hun bedrijf duurzamer te kunnen maken. Samen Terschelling wil daar ruimte voor bieden. Snelle, duidelijke en korte procedures
  • De succesverhalen van voorop lopende ondernemers actief delen en uitdragen met andere ondernemers. Samen streven naar meer en beter De gemeente moet niet elke ontwikkeling zelf in de hand willen houden. Het is de taak van de gemeente om duidelijk aan te geven waar de gemeente aan kan meewerken en dan ook de vrijheid te bieden aan mensen om dat echt te gaan doen


  Oplossingen:

 • Ondernemers en particulieren meer vrijheid geven voor de realisatie van duurzaamheid
 • Snellere vergunningen voor duurzame ideeën
 • Samenwerking zoeken met bevlogen mensen die anderen enthousiast kunnen maken
 • Een dienende politiek, de gemeente moet niet alles tot op de komma in eigen hand willen houden
 • Tijd om te ondernemen

  Tijd om te ondernemen

  Zonder actieve en creatieve ondernemers die gasten inspireren en verleiden om naar Terschelling te komen hebben we onze gasten niets te bieden op Terschelling. Actieve, creatieve ondernemers met durf en visie zijn de motor van Terschelling. Zij verdienen onze steun. Samen Terschelling wil drempels weg halen voor creatieve ondernemers die natuur, milieu en duurzaamheid weten te combineren met het hart van Terschelling: gezelligheid, gastvrijheid, rust, een verschrikkelijk mooi landschap en een verrassende natuur.

  • Samen Terschelling krijgt signalen dat veel goede ideeën op de plank blijven liggen omdat ondernemers denken dat de politiek 'het toch niet zal willen begrijpen'. Dat is bijzonder jammer want daarmee gaan mogelijk waardevolle ideeën verloren
  • Samen Terschelling meent dat er nu soms een tegenstelling is tussen 'ondernemers die van alles willen' en de politiek 'die van alles moet bewaken'. Dit is ongezond
  • Ondernemers zijn ook Terschellingers, houden van het eiland en laten het eiland op allerlei manieren draaien. Samenwerking is de sleutel wat Samen Terschelling betreft
  • Samen Terschelling wil duidelijke vrijheden voor ondernemers op basis van vast beleid zoals bijvoorbeeld de toekomstvisie 'TS25', aan de hand waarvan voor een ondernemers duidelijk moet zijn waar de gemeente wel en niet aan mee wil werken. Rechtszekerheid en betrouwbaarheid van de politiek staat voorop
  • Samen Terschelling wil dat ondernemers die met een duurzaam, creatief en innovatief idee komen wat nog niet bestaat en goed combineert met natuur en milieu op een bijzonder snelle en goede samenwerking kunnen rekenen
  • Samen Terschelling belooft iedere ondernemer dat het niet zal kijken naar 'namen', 'hokjes' en 'van wie ben jij er eentje', maar altijd alleen naar de inhoud van plannen en problemen zal kijken en elke inbreng zal beoordelen alsof die anoniem is gedaan
  • Samen Terschelling wil heldere kaders die voor iedereen gelden en waar iedereen gelijke rechten en plichten uit kunnen halen. Samen Terschelling wil dat op basis van die kaders plannen worden beoordeeld, niet op basis van 'gunfactor' of andere subjectieve begrippen
  • Samen Terschelling wil dus ook voorkomen dat de gemeenteraad gaat 'micromanagen' oftewel probeert per bedrijf en per ondernemer te bepalen wat wel en niet mag of zou moeten. Dat is niet de taak van de gemeenteraad. De taak van de gemeenteraad is om wetten en regels vast te stellen en na te leven en hoort daarbij niet te kijken naar of de gemeenteraad het 'wel of niet leuk vindt' wat een ondernemer doet of wil


   • Oplossingen

   • Duidelijkheid en rechtszekerheid bieden aan ondernemers. Beleidsdocumenten vaststellen en officieel maken indien nodig en consequent naleven
   • Duidelijke kaders opstellen van welke initiatieven van harte welkom zijn en welke initiatieven niet wenselijk zijn
   • Bereid zijn om creatieve ideeën een eerlijke kans te geven
   • Niet op de man spelen, zonder aanziens des persoons dus, een integer en dienstbaar handelende overheid
   • Altijd open staan voor overleg, in alle gevallen proberen juridische procedures te voorkomen. Zolang beide kanten eerlijk tot een oplossing proberen te komen is een oplossing altijd mogelijk

  Tijd voor woonoplossingen

  Tijd voor woonoplossingen

  Er zijn veel te weinig betaalbare woningen op Terschelling voor jonge gezinnen en starters, zeker richting 'oost'. Samen Terschelling wil uitgebreid overleg met de buurtschappen over waar er mogelijkheden zijn om nieuwe woninglocaties te realiseren. Geen van bovenaf opgelegde nieuwbouwwijken, maar zorgvuldig ingepaste locaties met oog voor wat echt nodig is.

  • Samen Terschelling wil in samenspraak met buurtschappen en burgers zoeken naar nieuwe locaties voor woningen
  • Samen Terschelling wil in samenspraak met buurtschappen en burgers inventariseren waar behoefte aan is. Welke categorie woningen en voor wie.
  • Samen Terschelling wil in samenspraak met eilanders komen tot invullocaties
  • Samen Terschelling wil nieuwe initiatieven zoals 'Tiny Houses' die een creatieve oplossing kunnen bieden om problemen een goede kans tot een oplossing te geven
  • Niet als politieke partij zelf alle oplossingen willen bedenken, maar samen met de mensen die de problemen hebben de juiste oplossing zoeken
  • Accepteren dat elke oplossing ook nadelen heeft. Soms kun je niet de kool en de geit sparen


  Oplossingen:

  • Snel overleg met de buurtschappen
  • Het snel opzetten van een manier waarop iedereen gemakkelijk op zijn eigen manier kan inspreken
  • Op basis daarvan snel tot invullocaties komen
  • Duidelijke kaders stellen zodat de juiste woningen worden gebouwd voor de juiste doelgroep

  Tijd voor veiligheid

  Tijd voor veiligheid

  Een van de redenen dat het zo veilig is op Terschelling te wonen is dat er bijzonder weinig criminaliteit is en iedereen zich veilig voelt achter de waterkering. Dit blijft niet vanzelf zo. Samen Terschelling ziet uitdagingen op het gebied van politie en waterveiligheid die nu opgelost moeten worden om straks zonder zorgen te kunnen blijven leven.

  • Samen Terschelling wil een vaste kern eilander agenten die bekend zijn met de lokale situatie en verhoudingen
  • Samen Terschelling wil een noodfonds voor de woningen achter het 'muurtje' aan de Willem Barentszkade zodat het muurtje niet hoger hoeft en tegelijkertijd eventuele schade in de toekomst is gedekt
  • Samen Terschelling wil graag dat voor iedereen, desnoods met af en toe een markering, duidelijk is waar de basiskustlijn ligt en waar de grenzen liggen die we aan de zee stellen zodat iedereen zich veilig kan voelen
  • Samen Terschelling wil voorbereiding op calamiteiten. Hierbij hoort een tweede aanlegbrug op korte termijn. De veerdienst is de navelstreng van het eiland, het kan niet zo zijn dat één kapotte brug het eiland een keer plat legt


  Oplossingen:

  • Samen met Terschellingers inventariseren of iedereen zich veilig voelt en daarop meteen actie ondernemen als dat niet zo blijkt te zijn
  • Samen met landschapsbeheerders in overleg over hoe we iedereen zich veilig kunnen laten voelen
  • In onmiddellijk overleg met de verantwoordelijke autoriteiten over de opzet van een noodfonds
  • Aandringen op een voldoende grote vast kern agenten bij de landelijke politie
  • Aansturen op een tweede aanlegbrug op korte termijn

  Tijd voor stabiliteit

  Tijd voor stabiliteit

  Samen Terschelling wil dat er voldoende (geschoold) personeel voor het seizoen kan worden aangetrokken en dat er wordt aangestuurd op vaste contracten voor eilanders. Samen Terschelling wil een normale werkdruk en gezonde zekerheid bereiken door nauw overleg met werkgevers.

  • Samen Terschelling wil samen met werkgevers en werknemers kijken naar hoe het leven van werknemers en werkgevers zo stabiel, stressvrij en met alle zekerheid kan worden ingericht
  • Samen Terschelling wil graag betere en flexibelere huisvesting voor zowel seizoenswerkers als vast personeel.
  • Samen Terschelling wil graag dat de extreme pieken van drukte die sociale druk op het eiland leggen worden benoemd


  Oplossingen:

  • Werk maken van huisvesting voor seizoenspersoneel en vast personeel
  • Een traject van overleg inzetten met werkgevers en werknemers om te kijken waar de sociale knelpunten liggen.

  Tijd voor vernieuwing

  Tijd voor vernieuwing

  In een tijd waarin we enorm veel nieuwe communicatiemiddelen tot onze beschikking hebben is niet van deze tijd meer dat de enige mogelijkheid om je stem te laten horen is om een avond in een zaaltje te gaan zitten. Dat kan beter, opener, transparanter via mail, social media, enquêtes en video. Samen Terschelling wil dit bevorderen. Samen Terschelling wil het makkelijker en 'veiliger' maken voor mensen om hun wensen, ideeën en gedachten te uiten.

  • Samen Terschelling maakt zich er hard voor dat iedereen altijd de vergaderingen van de gemeente kan volgen, niet alleen met geluid, maar ook met beeld
  • Samen Terschelling wil transparantie op elk vlak. Geen onnodige geheimhouding. Alles open
  • Samen Terschelling wil nieuwe middelen inzetten om burgers bij het bestuur te betrekken
  • Samen Terschelling wil de andere partijen verleiden tot één gezamenlijke voorvergadering voor burgers om in te kunnen spreken. Geen aparte openbare vergadering per partij meer. Zodat burgers ook in één vergadering alle partijen kunnen benaderen
  • Samen Terschelling wil de discussie terug in de raadszaal. De mensen die Samen Terschelling benaderen geven aan dat zij menen dat inspraak meestal zinloos lijk omdat mening vooraf aan de vergaderingen al vast staan. Dat kan nooit de bedoeling van inspraak zijn. De gemeenteraad heeft dan ook de verantwoordelijkheid insprekers serieus te nemen en voldoende aandacht te geven en daar gaat Samen Terschelling zich hard voor maken
  • Samen Terschelling wil meer en hoogwaardige scholing voor raadsleden en ambtenaren zodat zij hun werk zo professioneel en integer mogelijk kunnen uitvoeren, duidelijk in dienst van de samenleving en met trots over professionaliteit, objectiviteit en integriteit


  Oplossingen:

  • Werk maken van vernieuwing. 'Live' openbare video van elke vergadering
  • Nieuwe platforms waarop mensen hun mening kunnen en durven uiten (denk bijvoorbeeld aan het succesvolle initiatief van Echt Terschelling, waar dit al succesvol wordt toegepast)
  • Regelmatige scholing van raadsleden op het gebied van verantwoord besturen
  • Zuinig zijn op goede ambtenaren en ambtenaren continu blijven scholen zodat eilanders altijd een snel en professioneel antwoord mogen verwachten op een manier die past binnen de moderne samenleving. Antwoorden die op tijd zijn, objectief zijn en voldoen aan alle eisen van zorgvuldige besluitvorming
  • Eén gezamenlijke vergadering opzetten in plaats van aparte 'fractievergaderingen' of 'spreekuur' (natuurlijk geheel afhankelijk van medewerking van andere partijen)

  Mist u nog een onderwerp?

  Het is onmogelijk om de verscheidenheid aan problemen in één verkiezingsprogramma te stoppen. Het enige wat we werkelijk kunnen beloven is dat bij Samen Terschelling uw mening en uw belang meetelt. Dat we het open, transparant en eerlijk willen gaan doen, samen met de Terschellingers, met oog voor ieders welzijn. Met dat uitgangspunt kunnen we elk probleem wat u nog niet in dit programma bent tegengekomen tot een goed eind brengen.
  We denken dat u met dit programma wel alvast een idee krijgt van hoe Samen Terschelling de komende vier jaar problemen wil gaan aanpakken.

  Maar laten we eerst er naartoe werken dat we het SAMEN gaan doen.

  Al deze ideeën kunnen alleen werkelijk uitgevoerd worden met UW STEM!

  Onze vertegenwoordigers

  Gossen Bos, fractievoorzitter en raadslid

  'Alles begint met een open en eerlijk bestuur. Als dat niet kan komen er allemaal conflicten en rechtszaken. Het is beter om samen om de tafel te gaan, samen de kar te trekken er er samen uit te komen.'

  Guus Schweigmann, commissielid

  'Willen wij een zelfstandige gemeente blijven, dan zullen wij het anders moeten doen. De bewoners staan nu veel te ver op afstand. We weten en kunnen het best zelf, maar wel samen. Helpt u ons dit te realiseren?'

   

  © 2018 Samen Terschelling